TK Faktura

Vilkår for bruk

TK Faktura® (registrert varemerke av Totalkapital AS, org.nr: 994 830 848), refereres til i dette dokumentet som TK Faktura. Disse vilkårene er gyldige for bruk av tjenestene til TK Faktura.


TK Faktura leverer et web-basert fakturaprogram helt gratis.


Etter registrering gis kunden tilgang til fakturaprogrammet, dets funksjoner og tilganger.

TK Faktura og Totalkapital AS har ansvaret for oppetid av programmet men brukeren av programmet vil ikke ha rett på kompensasjon ved eventuell nedetid.


Som en del av tjenesten TK Faktura tilbyr, kan en ubetalt faktura bli sendt til inkasso for inndrivelse av Totalkapital AS eller internasjonale partnere av Totalkapital AS.

Standard inkassoavtale og priser vil da medfølge.

Samarbeidsavtale for bedrifter.

Samarbeidsavtale for privatkunder.